«Εκτελώνισε» την ιδιαιτέρα του λόγω… ντυσίματος-Έξαλλη και η σύζυγός του

Η παρούσα είδηση δεν ανήκει στην Κύπρο του προηγούμενου αιώνα, αλλά συνέβη το 2017 και καταγράφεται στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από καταγγελία της υπαλλήλου που δεν ακολουθούσε συγκεκριμένα πρότυπα ντυσίματος για γραμματέα.
 
Όπως αντιλαμβάνεστε, το Τμήμα Τελωνείων έζησε πράγματα και θαύματα…για τα ρούχα μιας ιδιαιτέρας γραμματέως.
 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται συγκεκριμένα στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η γυναίκα υπάλληλος στο Τμήμα δέχθηκε αλλεπάλληλες φορές παρατηρήσεις και υποδείξεις για το ντύσιμό της από τον προϊστάμενό της, που, κατά την άποψή του, ήταν προκλητικό.
 
Μάλιστα, η σύζυγός του επιτέθηκε λεκτικά στην καταγγέλλουσα για τον ίδιο λόγο, επειδή δηλαδή ντυνόταν προκλητικά.
 
Το κερασάκι ήρθε, όταν η γυναίκα αυτή πήρε μετάθεση σε άλλο γραφείο, επειδή ήταν ανυπάκουη και δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του προϊστάμενου και της συζύγου του.
 
Η έκθεση
Στην Έκθεση που υποβλήθηκε, αναφορικά με την εν λόγω καταγγελία, έγινε ανάλυση των όρων «σεξισμός», «διάκριση λόγω φύλου» και «σεξουαλική παρενόχληση», καθώς και των σχετικών διατάξεων του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου στο οποίο ενσωματώθηκε η σχετική Οδηγία του 2006.
 
Σύμφωνα με την Επίτροπο, ο εν λόγω Νόμος, «απαγορεύει ρητά κάθε διάκριση λόγω φύλου, καθιστά την παρενόχληση λόγω φύλου και τη σεξουαλική παρενόχληση αδίκημα καθώς και αιτία αξίωσης αποζημιώσεων και θεραπειών».
 
Όπως επίσης επισημάνθηκε, οι διακρίσεις λόγω φύλου και ιδίως παρενόχληση στην εργασία «οικοδομούνται σταδιακά με τις καθημερινές και εκ πρώτης όψεως ανώδυνες αλλά σεξιστικές συνήθειες, υποδείξεις, αναφορές και παρατηρήσεις, οι οποίες απορρέουν από αντιλήψεις και πεποιθήσεις αναφορικά με τη θέση της γυναίκας και τους προκαθορισμένους γυναικείους ρόλους», κάτι που δεν θα πρέπει γίνεται ανεκτό.
 
Στην προκειμένη δε περίπτωση, η ανεπιθύμητη από την καταγγέλλουσα συμπεριφορά του προϊστάμενου της, σε σχέση με το ντύσιμό της, «είχε αιτία τις υποκειμενικές αντιλήψεις/απόψεις του για το πώς πρέπει να ντύνεται μια ιδιαιτέρα γραμματέας, φορτισμένες από σεξιστικά στερεότυπα σε βάρος του γυναικείου φύλου εν γένει, στον χώρο εργασίας … και ειδικά εκείνα που αφορούν στις σχέσεις προϊστάμενου – γραμματέα».
 
Ως αποτέλεσμα, η καταγγέλλουσα υπέστη «παρενόχληση στον χώρο εργασίας της, που συνιστά απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου με βάση τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο».
 
Επιπρόσθετα «τιμωρήθηκε με …μετακίνηση της … εξαιτίας της ανυπακοής της να υιοθετήσει το πρότυπο, κατά την άποψη του Προϊστάμενου, ντύσιμο, για να μην τον εκθέτει και να διαψεύσει το στερεότυπο για τις σχέσεις προϊσταμένων και ιδιαιτέρων γραμματέων».
 
Το τμήμα ικανοποίησε τον προϊστάμενο  
Περαιτέρω, η διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων δεν προσέγγισε το αντικείμενο της καταγγελίας υπό το φως των διατάξεων της νομοθεσίας και, κατ’ επέκταση, δεν αναγνώρισε τη διάσταση του φύλου, αλλά ως μια απλή διαφορά μεταξύ προϊστάμενου και ιδιαιτέρας γραμματέως, ούτε «προστάτευσε την καταγγέλλουσα ή ενήργησε για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος εργασίας της, όπως απαιτείται με βάση το άρθρο 12 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου … αλλά υιοθέτησε με ευκολία τη λύση της μετακίνησής της», ικανοποιώντας το αίτημα του Προϊσταμένου της.
 
Συνακόλουθα, τόσο ο προϊστάμενος, όσο και η διεύθυνση του Τμήματος, παραβίασαν τις πρόνοιες του εν λόγω άρθρου.
 
Στην Έκθεση δεν έγινε οποιαδήποτε σύσταση, καθότι η καταγγέλλουσα δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στην προηγούμενη θέση της ως ιδιαιτέρα γραμματέας αλλά σημειώθηκε ότι η διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων θα πρέπει «να φροντίσει για την προστασία της ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 121 καταγγέλλουσας από τις όποιες δυσμενείς ενέργειες ή μεταβολές στον χώρο εργασίας της, εξαιτίας της υποβολής τής υπό αναφορά καταγγελίας της».

Related posts

Leave a Comment