Νίπτει τας χείρας ο δήμος για το Κτήμα Μακένζι

Νίπτει τας χείρας ο δήμος για το Κτήμα Μακένζι

Νέα νομική μάχη αναμένεται στις 25 Φεβρουαρίου ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ως προς το κατά πόσον θα κατεδαφιστεί ή μη το «Κτήμα Μακένζι», αφού ο Δήμος Λάρνακας θα επαναβεβαιώσει την ορθότητα της απόφασής του να εκδώσει άδεια κατεδάφισης του υπό αναφορά εστιατορίου.

Όπως έγραψε χθες ο «Φ», οι διαχειριστές του εστιατορίου πέτυχαν, μέσω του δικηγόρου τους, αναστολή της απόφασης κατεδάφισης μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου. Ο δήμος θα επιχειρηματολογήσει «γιατί δεν πρέπει να ισχύσει το διάταγμα του Διοικητικού Δικαστηρίου με το οποίο ανεστάλη η διαδικασία κατεδάφισης».

Ο δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας ανέφερε στον «Φ» πως, με βάση γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του δήμου, θα προβληθεί η θέση πως από τη στιγμή που εξεδόθη διάταγμα του επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για κατεδάφιση του Κτήματος Μακένζι, ο δήμος δεν είχε άλλη επιλογή από του να εκδώσει στον υπουργό Εσωτερικών την αιτηθείσα άδεια κατεδάφισης. Την ίδια θέση εξέφρασε και ο δικηγόρος του δήμου κ. Ανδρέας Ποιητής, ο οποίος θεωρεί πως η άδεια κατεδάφισης αποτελεί κανονική διοικητική πράξη που έπρεπε να εκδοθεί, δεδομένου του δικαστικού διατάγματος. Από τη στιγμή που ο δήμος έλαβε γνώση για την έκδοση του διατάγματος δεν υπήρχε άλλη οδός από την έκδοση της άδειας κατεδάφισης, όπως μας ελέχθη. Εξηγήθηκε επίσης πως το θέμα της κατεδάφισης αφορά πλέον τον υπουργό Εσωτερικών και τον αιτητή (διαχειριστές του Κτήματος Μακένζι) και ο δήμος είναι τρίτο μέρος το οποίο δεν έχει οποιαδήποτε ανάμιξη στη μεταξύ τους διαφορά.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο οι διαχειριστές του Κτήματος Μακένζι να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από τον δήμο επειδή εξέδωσε άδεια κατεδάφισης του εστιατορίου, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές, μας ελέχθη πως πρόκειται για ανεδαφικό επιχείρημα. Αν το Διοικητικό Δικαστήριο κρίνει ότι δεν πρέπει να κατεδαφιστεί το εστιατόριο, τότε δεν εγείρεται θέμα ζημιάς για λόγους κατεδάφισης. Παράλληλα, αν η απόφαση του Δικαστηρίου προκρίνει την κατεδάφιση, τότε αυτό θα κατεδαφιστεί με απόφαση Δικαστηρίου, οπόταν ο δήμος δεν έχει ευθύνη, ανέφερε στον «Φ» η ίδια πηγή του δήμου.

Λειτουργός του υπουργείου Εσωτερικών με τον οποίο επικοινώνησε ο «Φ» ανέφερε ότι το υπουργείο δεν γνωρίζει καν τους λόγους της προσφυγής των διαχειριστών ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου και θα αναμένει την επίδοση του σχετικού διατάγματος και του σκεπτικού της προσφυγής.

Παράλληλα υπέδειξε ότι το υπουργείο αποτελεί ενδιαφερόμενο μέρος και πως ουσιαστικά το θέμα θα τύχει χειρισμού από τον Δήμο Λάρνακας ο οποίος θα πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν πρέπει να ανανεωθεί το διάταγμα με το οποίο ανεστάλη η διαδικασία κατεδάφισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο θεωρεί πως οι διαχειριστές επιχειρούν να κερδίσουν χρόνο.    

  Βάσος Βασιλείου   

Related posts

Leave a Comment