Απόσπαση Guest Officers της EUROPOL στην Κύπρο για μετανάστευση

Από τις 3 Απριλίου 2019, έχουν αποσπαστεί στην Κύπρο δύο Guest Officers, της EUROPOL με σκοπό να βοηθήσουν τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στους ελέγχους ασφαλείας για την παράτυπη μετανάστευση.

 

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2019 στάληκε επίσημο αίτημα της Κύπρου προς την EUROPOL όπου αναφερόταν η έκταση του προβλήματος της παράτυπης μετανάστευσης στην Κύπρο  και ζητείτο η  παροχή βοήθειας με την αποστολή Guest Officers από την EUROPOL στην Κύπρο ώστε να συνδράμουν στους ελέγχους των παράτυπων μεταναστών στις βάσεις δεδομένων της EUROPOL. Η EUROPOL ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα μας και απέστειλε δύο Guest Officers στην Κύπρο αφού πρώτα ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές της Κύπρου Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για τα καθήκοντα τους το πεδίο δράσης τους και τους ελέγχους που θα πραγματοποιούν.

 

Να σημειωθεί ότι ο θεσμός των Guest Officers εφαρμόζεται από το 2016 αρχικά στην Ελλάδα και μετέπειτα στην Ιταλία. Οι Guest Officers αποτελούν ειδικούς της EUROPOL που προέρχονται από διάφορα Κράτη Μέλη και εκπαιδεύονται από τον οργανισμό με σκοπό την απόσπαση τους σε χώρες της ΕΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα παράτυπης μετανάστευσης για να διενεργούν δευτεροβάθμιους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο κατά τις αφίξεις των παράτυπων μεταναστών στις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων της EUROPOL.

 

Η προγραμματισμένη εφαρμογή του Θεσμού των Guest Officers στην Κύπρο σηματοδοτεί μια νέα εξέλιξη όσον αφορά την έννοια του Θεσμού, καθώς η μικρή ομάδα που αναπτύσσεται με δύο έμπειρους Guest Officers θα λειτουργεί και ως κινητή ομάδα, με έδρα τη Λευκωσία.

 

 

Related posts

Leave a Comment