Εκλογική Συνέλευση Συνδέσμου Αποφοίτων και Φίλων Λανιτείου

Ιδρύθηκε το 2019 με έδρα τη Λεμεσό Σωματείο με την Επωνυμία «Σύνδεσμος Αποφοίτων και Φίλων Λανιτείου».
 
«Λανίτειο» σημαίνει το «Ελληνικόν Γυμνάσιον Λεμεσού», το «Λανίτειον Ελληνικόν Γυμνάσιον», το «Α’ Γυμνάσιον  Θηλέων», το «Η΄ Γυμνάσιον Λεμεσού», το «Ε΄ Γυμνάσιον Λεμεσού» το «Λανίτειο Γυμνάσιο», το «Λανίτειο Λύκειο Α’», το «Λανίτειο Λύκειο Β’» και περιλαμβάνει και οποιαδήποτε Γυμνάσια ή Λύκεια, που δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν στους χώρους του Λανιτείου.
 
«Απόφοιτος» σημαίνει άτομο το οποίο αποφοίτησε από το Λανίτειο.
 
«Φίλος» σημαίνει άτομο το οποίο, παρότι δεν είναι απόφοιτος του Λανιτείου, επιδεικνύει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την πρόοδο και επίτευξη των στόχων του Σωματείου.
 
Σκοποί του Σωματείου είναι:
 
•Η πολύπλευρη συμβολή του στην παροχή πάσης φύσεως στήριξης και βοήθειας που συμβάλλει στην ευημερία των μαθητών του Λανιτείου.
•Η παροχή υποτροφιών σε μαθητές του Λανιτείου στη βάση κριτηρίων που θα καθορίσει το Δ.Σ.
•Η παροχή βοηθημάτων, βραβείων και επιδομάτων σε μαθητές του Λανιτείου στη βάση κριτηρίων που θα καθορίσει το Δ.Σ.
•Η συμβολή στην δημιουργία Αρχείου του Λανιτείου.
•Η καλλιέργεια και η διατήρηση δεσμών και επαφής μεταξύ των μελών και των όπου γης αποφοίτων και φίλων του Λανιτείου.
•Η πνευματική, μορφωτική και πολιτιστική εξύψωση των μελών του Σωματείου.
•Η ψυχαγωγία των μελών με καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις.
Η υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου θα επιδιωχθεί με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, με εκδόσεις επιστημονικού, μορφωτικού ή ενημερωτικού περιεχομένου, με την έκδοση ανακοινώσεων, δημοσιευμάτων, εντύπων και με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή εκδήλωση.
 
Προγραμματίζεται εκλογική συνέλευση του Σωματείου στις 4 Μαΐου 2019  και ώρα 5 μ.μ. στο Λανίτειο θέατρο.
 
Για διευκρινίσεις ή/και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με επικοινωνούν με τον κ. Γιαννάκη Θεοδούλου, στο τηλέφωνο 99661696 ή με τον κ. Νεόφυτο Χαραλαμπίδη στο τηλέφωνο 99479874.
 

Related posts

Leave a Comment