Το Youth for Climate Cyprus συναντήθηκε με τον Υπ. Περιβάλλοντος

Το Youth for Climate Cyprus είχε την περασμένη εβδομάδα συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας και Περιβάλλοντος Κώστα Καδή.

Κατά τη συνάντηση το Youth for Climate Cyprus, που αυτοπροσδιορίζεται ως “μια ανεξάρτητη ομάδα πίεσης που μέχρι τώρα έχει διαδηλώσει τρεις φορές έξω από τη Βουλή και Προεδρικό και έχει καθαρίσει μια παράλια στην Λεμεσό”, επέδωσε στον Υπουργό Επιστολή την οποία δημοσιοποιεί με ανακοίνωση, συνοδευόμενη από σχόλια για τη συνάντηση ότι “προτεραιότητα της κυβέρνησης μας τα επόμενα χρόνια δεν είναι η μείωση των αέριων του θερμοκηπίου αλλά ξεκάθαρα η εξόρυξη του φυσικού αερίου”.

Στην επιστολή σημειώνεται μεταξύ άλλων, ότι η IPCC δηλώνει ότι εάν δεν έχουμε λάβει σημαντική δράση μέχρι το 2030, θα έχουμε προκαλέσει αμετάκλητες ζημιές στο περιβάλλον και κατ΄ επέκταση στο ανθρώπινο είδος. Στην ουσία μας απομένουν λιγότερα από 11 χρόνια δραστικής αλλαγής, σωστής διαχείρισης για να μειωθούν τα αέρια του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 45%. Αν όχι, οι θερμοκρασίες στην Κύπρο, σύμφωνα με το σενάριο RCP 8,5 (Συμφωνία Παρισίων 2015), θα αυξηθούν κατά +4.5 C◦, με καταστροφικές συνέπειες στην υγεία, την οικονομία, τη γεωργία, τον τουρισμό – σε κάθε πτυχή της ζωής μας. 
 
Η επίτευξη όλων των παραπάνω θα καθοριστεί στην Κύπρο, όπως και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., μέσω των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα.
 
Προστίθεται ότι αυτό που ζητούν, “στον λίγο χρόνο που απομένει, να γίνουν άμεσα δημόσιες διαβουλεύσεις, τόσο διαδικτυακά, όσο και επιτόπιες σε κάθε επαρχία και σε μέρα και ώρα που θα ενθαρρύνει άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο να συμμετάσχουν” και όπως η διαδικασία προωθηθεί στα ΜΜΕ και τα σχόλια να τύχουν επεξεργασίας από τους λειτουργούς των αρμόδιων τμημάτων ώστε είτε να ενσωματωθούν, είτε να δοθεί ο λόγος της μη ενσωμάτωσης. “Η παραπάνω εισήγηση είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει το κράτος ώστε να προωθήσει τη δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων που θα καθορίσουν την ποιότητα της ζωής μας στο σύντομο μέλλον”, αναφέρει, επίσης, το Youth for Climate Cyprus στην επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος.

Related posts

Leave a Comment