Επικίνδυνα προϊόντα κυκλοφόρησαν στην αγορά της ΕΕ

Επικίνδυνα προϊόντα τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τους βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά τους Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι σχετικές πληροφορίες έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) και βρίσκονται αναλυτικά στον πίνακα εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσουν σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663.
 

Πηγή:ΚΥΠΕ

Related posts

Leave a Comment